B

B

Baardman

Bahamapijlstaart

Baltische Mantelmeeuw

Beflijster

Bergeend

Bergfluiter

Bijeneter

Bladkoning

Blauwborst

Blauwe Kiekendief

Blauwe Pauw

Blauwe Reiger

Boerenzwaluw

Bokje

Bonapartes Strandloper

Bontbekplevier

Bonte Kraai

Bonte Strandloper

Bonte Vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Boomleeuwerik

Boompieper

Boomvalk

Bosrietzanger

Bosuil

Braamsluiper

Brandgans

Brilduiker

Brilzee-eend

Bronskopeend

Bruine Boszanger

Bruine Kiekendief

Bruine Klauwier

Bruinkopdiksnavelmees

Buffelkopeend

Buidelmees

Buizerd

Reacties zijn gesloten.