Archief van
Categorie: G

G

G

Gaai

Geelgors

Geelpootmeeuw

Geelsnavelduiker

Gekraagde Roodstaart

Gele Kwikstaart

Geoorde Fuut

Gierzwaluw

Glanskop

Goudhaan

Goudplevier

Goudvink

Grasmus

Graspieper

Graszanger

Grauwe Fitis

Grauwe Franjepoot

Grauwe Gans

Grauwe Gors

Grauwe Kiekendief

Grauwe Pijlstormvogel

Grauwe Vliegenvanger

Grijze Junco

Groene Specht

Groenlandse Kolgans

Groenling

Groenpootruiter

Grote Aalscholver

Grote Alexanderparkiet

Grote Barmsijs

Grote Bonte Specht

Grote Burgemeester

Grote Canadese Gans

Grote Gele Kwikstaart

Grote Grijze Snip

Grote Jager

Grote Karekiet

Grote Kruisbek

Grote Lijster

Grote Mantelmeeuw

Grote Pieper

Grote Stern

Grote Zaagbek

Grote Zee-eend

Grote Zilverreiger

Grutto